Trägrundläggning ger hållbart byggande!

 

Trägrundläggning sammanfattat

Trägrundläggning är ett kostnadseffektivt sätt som bygger på beprövade metoder för att bygga hus snabbt, säkert och med minimal miljöpåverkan!

Kortare byggtid

Med en trägrund förkortas byggtiden genom att man inte behöver ta hänsyn till torktider så som för betong.

Mindre utsläpp

Tekniken med trägrundläggning är mycket bättre för miljön genom att koldioxidutsläppen ligger under 20 kg CO2e/m2.

Återanvändning

Hela grunden och alla element kan återanvändas / är cirkulära. En oslagbar hållbarhet över tid med beprövad teknik.

Kostnadseffektiv

Totalt sett är trägrund en kostnadseffektiv lösning genom effektiv hantering och kortare produktionstid, monteringstid och rivningstid.

Trägrundläggning är ett modernt och hållbart sätt att bygga hus utan betong, utan armering och ingen fossil isolering. Det enda vi använder är trä och cellglas vilket ger ett snabbt och effektivt byggande med beprövade metoder.

Trägrundläggning är det bästa alternativet för klimatet vid nybyggnation och till byggnad. Tekniken är nästintill klimatneutral, energieffektiv och långsiktigt hållbar. Element som kommer från trägrundläggning går att återanvändas.

Men framför allt är trägrundläggning ett kostnadseffektivt sätt att skapa stabila och långlivade byggnader. Genom att tillverkningstiden och byggtiden förkortas blir kostnaden för hela byggprojektet lägre – kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Kostnadsfri offert

Börja med att se filmen för att förstå vad det handlar om, kontakta oss sedan här för en kostnadsfri offert.